Kehittämissuunnitelma on jokaisen tilan työkalu

Meidän ajatuksena on, että jokainen maatila tarvitsee kehittämissuunnitelman. Suunnitelmissa voi olla esimerkiksi nykyisen tuotannon tehostaminen, tuotannon laajentaminen tai tuotantosuunnan muuttaminen. Kehittämistä ovat myös oman jaksamisen parantaminen tai yrittäjien välisen kommunikoinnin kehittäminen.

Ota talous, viljelysuunnittelu ja tukiasiat haltuun

Pärjätäkseen nykyisessä haastavassa toimintaympäristössä maatilayrittäjän on käännettävä kaikki kivet paremman kannattavuuden saavuttamiseksi. Talouden, viljelysuunnittelun ja tukiasioiden kokonaisuus on oltava hallussa. Me Finanssila ja Maatili olemme aloittaneet yhteistyön, jotta voimme yhä paremmin vastata kasvavien ja kehittyvien tilojen haasteisiin. Pystymme yhdessä katsomaan asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti ja tarjoamaan tarvittavat palvelut. Finanssilan ja Maatilin asiantuntijat ovat valmiina auttamaan sinua talouteen, viljelysuunnitteluun ja tukiasioihin liittyvissä asioissa. Finanssilasta löytyy erityisosaamista maatilojen yhtiöittämiseen sekä osakeyhtiömaatilan hallinnointiin ja taloushallintoon. Maatilin erityisosaamista on eri kokoisten tilojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen...

Navetan avajaiset 3.11.2017

Olemme mukana Maitomutka Oy:n navetan avajaisissa perjantaina 3.11.2017. Ovet ovat kaikille avoinna klo 10:00 – 14:00. Paikalla on runsaasti yhteistyökumppaneita ja tietysti nähtävillä on uutta rakennustekniikkaa ja navettateknologiaa.  Tervetuloa juttelemaan pisteellemme tilan kehittämisestä ja monipuolisista palveluistamme. Nähdään...

Onko maanäytteet ajantasalla?

Uusi vil­ja­vuus­tut­ki­mus on teh­tä­vä, kun edel­li­ses­tä ana­lyy­sis­tä on ku­lu­nut 5 vuot­ta. Uu­den vil­ja­vuus­tut­ki­muk­sen tu­lok­sen on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sä en­nen seu­raa­vaa lan­noi­tus­ker­taa. Viljavuustutkimusta varten on otettava maanäytteet peruslohkoittain Viljavuustutkimus peruslohkoittain Maanäytteet on otettava­ siten, että yli 0,5 ha peruslohkolta on otet­ta­va vä­hin­tään 1 näy­te. Jos pe­rus­loh­ko on suu­rem­pi kuin 5 ha, on otet­ta­va 1 näy­te jo­kais­ta al­ka­vaa 5 ha koh­ti. Esimerkiksi 9 ha peruslohkolta on otettava 2 näytettä ja 11 ha peruslohkolta 3 näytettä. Alle 0,5 ha peruslohkoilla voi käyttää viereisen...