Maatili mukana Parkattipäivässä

Tervetuloa Parkattipäivään lauantaina 9.9 klo 9-15! Meillä on yhteinen tapahtuma toimistolla ja toimiston pihalla ReKo Servicen, Hyvönen Yhtiöt Oyn ja Mestarifarmi Oyn kanssa. Maatalous-teemalla mennään ja koko perheelle löytyy mukavaa tekemistä, näkemistä, keskustelemista ja pientä...

Onko maanäytteet ajantasalla?

Uusi vil­ja­vuus­tut­ki­mus on teh­tä­vä, kun edel­li­ses­tä ana­lyy­sis­tä on ku­lu­nut 5 vuot­ta. Uu­den vil­ja­vuus­tut­ki­muk­sen tu­lok­sen on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sä en­nen seu­raa­vaa lan­noi­tus­ker­taa. Viljavuustutkimusta varten on otettava maanäytteet peruslohkoittain Viljavuustutkimus peruslohkoittain Maanäytteet on otettava­ siten, että yli 0,5 ha peruslohkolta on otet­ta­va vä­hin­tään 1 näy­te. Jos pe­rus­loh­ko on suu­rem­pi kuin 5 ha, on otet­ta­va 1 näy­te jo­kais­ta al­ka­vaa 5 ha koh­ti. Esimerkiksi 9 ha peruslohkolta on otettava 2 näytettä ja 11 ha peruslohkolta 3 näytettä. Alle 0,5 ha peruslohkoilla voi käyttää viereisen...

Maatili tarjoaa jatkossa myös Neuvo 2020 -palvelua

Maatilin asiantuntijat Heidi Jaukkuri, Juho Pikkarainen ja Aukusti Pieviläinen on valittu Neuvo 2020- järjestelmään neuvojiksi. Tarjoamme osaamistamme uudessa Maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonta -osioissa. Näillä näkymin palvelu on maatilojen käytettävissä syksyllä. Nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonnan sisältö Nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonnassa neuvoja tekee maatilalla perusteellisen tilannearvion toiminnasta ja sen kannattavuudesta. Neuvojan kanssa etsitään tilan kehittämiskohteet ja selvitetään erilaisia vaihtoehtoja maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Suunnitelmien pohjalta tilalle laaditaan kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat. Kokonaisvaltaisen kartoituksen lisäksi tai sijaan palvelua voidaan käyttää johonkin kohdennettuun asiaan. Palvelua...