Talouden vuosihuolto maatiloille

taloudenvuosihuolto

Talouden vuosihuolto sisältää maksuvalmiuslaskelma nykyiseen tuotantoon, tilakäynnin sekä laskelman tulosteet ja kirjallisen raportin.

Laskelma yhdistää tuotannon ja talouden

Palvelun sopii jokaiselle maatilalle. Maksuvalmiuslaskelma tehdään nykyiseen tuotantoon ja laskelman pohjalla käytetään edellisten vuosien kirjanpitoaineistoa. Painopiste on nykytilanteen analysoinnissa ja tulevien vuosien suunnittelussa.

Tuotanto ja talous yhdistyy laskelman ja yhteisen keskustelun avulla. Toimintaan tulee tavoiteita ja selkeitä suunnitelmia tuleville vuosille. Tulojen ja menojen ennakointi, lainojen lyhennykset ja korot, investoinnit, verot sekä yksityistalouden menot huomioidaan laskelmassa, joten kokonaisuus hahmottuu todella hyvin. Laskelma antaa hyvän pohjan päätöksenteolle ja jokapäiväiseen toimintaan. Epävarmuus ja huoli tulevasta vähenee.

Tilakäynti ja muistio samaan pakettiin

Palveluun kuuluu tilakäynti, jolloin käydään yhdessä läpi laskelmaa ja toiminnan tavoitteita. Tilakäynnin jälkeen laskelmasta tehdään vielä kirjallinen muistio, jossa on pääkohdat laskelman perusteista sekä laskelma tekijän kommentteja ja kehittämisehdotuksia tilalle.

Talouden seuranta on jatkuvaa

Kun maksuvalmiuslaskelma on kerran tehty, sen päivittämisestä ja erilaisten versioiden tekeminen on helppoa. Valmiiseen laskelmaan voi kokeilla esimerkiksi, miten hintasuhteiden muutokset vaikuttavat talouteen tai miten uusi konerahoitus vaikuttaa maksuvalmiuteen.

Katso esite tästä!

Palvelun hinta on 499,00 € ja hintaan lisätään arvonlisävero 24 %

Soita tai jätä yhteydenotto pyyntö!


Yhteystiedot

Juho Pikkarainen
0400 906231
juho.pikkarainen@maatili.fi

Heidi Jaukkuri
0400 906724
heidi.jaukkuri@maatili.fi