Henkilöstö

Juho Pikkarainen

Juho Pikkarainen

toimitusjohtaja, talousasiantuntija

Minulla on “multaa kynsien alla”. Maatalous on tarttunut matkaan syntymäpaikkakunnalta Kestilästä, jossa kotitilalla on lypsykarjaa. Edelleen kesän yksi kohokohdista on rehuntekoon osallistuminen.

Agrologin opinnot suoritin Savonialla Iisalmessa. Opinnoissa ja myöhemmin työelämässä olen pitänyt yllä kehittämisnäkökulmaa. Olen saanut olla tekemisissä erilaisten maatilojen kanssa vuodesta 2001 lähtien, jolloin aloin tehdä maatalouslomittajan töitä määräaikaisena. Toimin määräaikaisena tarkastajana Pohjois-Savon ELY-keskuksessa kesinä 2011 ja 2012.

Syksyllä 2012 siirryin neuvonta-alan töihin Ylä-Savoon. Työtehtäviini kuuluivat monipuolisesti maatilojen talouden suunnittelu esimerkiksi investointeihin liittyvät tai pankkien edellyttämät laskelmat ja tukijärjestelmään liittyvät asiantuntijapalvelut sekä muita maatalouden asiantuntijan tehtäviä tarpeen mukaan.

Työnkuvaani Maatilissä sisältyvät tukineuvonta, tuotannon ja talouden suunnittelu sekä näiden yhdistäminen. Keskeinen osa työtäni on myös sidosryhmäyhteistyö.

Heidi Jaukkuri

Heidi Jaukkuri

kasvintuotannon ja talouden asiantuntija

Olen Savonia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2009 valmistunut agrologi.

Opintojeni jälkeen ennen nykyistä toimenkuvaani, olen toiminut neuvonta-alan asiantuntijaorganisaation palveluksessa kasvintuotannon ja talouden asiantuntijana sekä tukineuvonnan osaamisvastaavana. Työtehtäviini kuului laajasti kasvinviljelyn suunnittelu ja kehittäminen sekä Eu-tukineuvonnan asiantuntijatyöt. Lisäksi toimenkuvaani kuului verokirjanpito yhdessä tilinpäätösten kanssa sekä muita maatalouden asiantuntijatehtäviä kuten kylvösiemennäytteenotto ja siemenviljelystarkastukset.

Työtehtäviini Maatilissä kuuluvat keskeisesti viljelysuunnittelu, tukineuvonta, kirjanpito ja tilinpäätökset, siemennäytteenotto (Evira) ja siemenviljelystarkastukset (Evira).

Aukusti Pieviläinen

Aukusti Pieviläinen

talousasiantuntija

Maatilissä työnkuvaani kuuluvat keskeisesti maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat, liiketoimintasuunnitelmat, investoinnin suunnittelu, kassabudjetointi, kirjanpito ja tilinpäätökset sekä EU-tukineuvonta.

Olen valmistunut agrologiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta vuonna 2011. Opinnoissa suuntauduin maatalouden tuotantotalouteen ja johtamiseen. Maatilaharjoittelussa työskentelin emolehmätilalla Seinäjoella ja erikoistumisharjoittelussa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Seinäjoella. Opinnäytetyön tein Kilpailukykyä maidontuotantoon – hankkeelle aiheesta Yhteisnavettayrityksen osakkaiden välisen sopimuksen sisältö.

Valmistumisen jälkeen aloitin työt ProAgria Pohjois-Savossa, ensin hankevalmentajana ja sitten talousasiantuntijana. MaitoTaito-hankkeessa olin keskeisesti mukana kehittämässä ja tuotteistamassa uusia tuotteita sekä rakentamassa uutta toimintatapaa. Työnkuvaani kuului hankkeen talouskoulutus- ja nurmiosiot sekä pienryhmä- ja benchmarking-toiminta. Talousasiantuntijana työtehtäviini kuului monipuolisesti maatilojen talouden suunnittelu. Tein mm. maatilojen kirjanpitoa, tilinpäätöksiä, budjetointia, maksuvalmiuslaskelmia, elinkeinosuunnitelmia ja tukihakuneuvontaa. Likwi-laskelmia olen tehnyt monenlaisiin tilanteisiin kuten investoinnit, sukupolvenvaihdokset, maksuvalmiusongelmat ja toiminnan kehittäminen.