Investointituet ovat haettavissa

Pohjois-Savossa maatalouden investointeihin haettiin tukea EU-ohjelmakauden ensimmäisellä tukijaksolla 49:ään maatalouden investointihankkeeseen. Avustusta haettiin 3,7 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa kuusi miljoonaa euroa. Lypsykarjatalouden investointeihin hakemuksia tuli 11 kappaletta ja lihakarjatalouden rakentamisinvestointeihin viisi kappaletta.

Hakemuksien määrä oli itselleni positiivinen yllätys. Edelleen on tiloja, jotka uskovat omaan tekemiseen ja uskaltavat investoida. Hakemuksissa on mukana täysin uusia tuotantorakennuksia ja myös nykyisen tuotantorakennuksen laajentajia. Molemmat tavat kehittää ovat erittäin tärkeitä. Jokaisella tilalla on oma polkunsa, strategia, ja sen mukaan tehdään päätöksiä ja kehittämistoimenpiteitä.

Pohjois-Savossa lypsy- ja nautakarjatalouden investointeihin myönnetään tukea 35 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista ja korkotukilainaa 60 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Avustuksen määrää korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos hakija täyttää nuoren viljelijän aloitustuen myöntämisen edellytykset ja hakijan tilanpidon aloittamisesta ei ole tukea haettaessa kulunut viittä vuotta enempää.

Investointitukien haku on tällä ohjelmakaudella jatkuvaa, mutta tukipäätökset tehdään valintamenettelyn kautta tukijaksoittain. Käynnissä oleva tukijakso päättyy 15.10.2015.

Yhteistyöterveisin,
Aukusti Pieviläinen p. 0400907275