Kehittämissuunnitelma on jokaisen tilan työkalu

"Meidän ajatuksena on, että jokainen maatila tarvitsee kehittämissuunnitelman."

”Meidän ajatuksena on, että jokainen maatila tarvitsee kehittämissuunnitelman.”

 

Neuvo 2020-neuvontajärjestelmä laajeni loppukesällä, kun järjestelmään uutena osiona tuli ”Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailykyvyn parantaminen”. Palvelun suurta kysyntää osattiin ennakoida ja neuvonta onkin lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Palvelua on käytetty laajasti moneen tarkoitukseen, mutta suosituin on ollut maatilojen kehittämissuunnitelma.

Jokainen tila tarvitsee kehittämissuunnitelman

Neuvo 2020 -järjestelmässä palvelu voidaan räätälöidä aina tilakohtaisesti. Joskus on tarve budjetin laatimiseen tai päivittämiseen, mutta usein on syytä tehdä laaja, koko tilan tuotantoa ja taloutta koskeva kehittämissuunnitelma. Meidän ajatuksena on, että jokainen maatila tarvitsee kehittämissuunnitelman. Sen avulla pureudutaan syvälle tilan nykyiseen toimintaan ja löydetään yhdessä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Nykytilanteen analysoinnin jälkeen tehdään vaihtoehtoisia suunnitelmia tuleville vuosille laskelmineen. Suunnitelmissa voi olla esimerkiksi nykyisen tuotannon tehostaminen, tuotannon laajentaminen tai tuotantosuunnan muuttaminen. Kehittämistä ovat myös oman jaksamisen parantaminen tai yrittäjien välisen kommunikoinnin kehittäminen. Vaihtoehtojen vertailun jälkeen tehdään päätös, mihin suuntaan tilaa lähdetään kehittämään. Kehittämissuunnitelmaan määritetään myös konkreettisia mittareita, joiden avulla toiminnan kehittymistä seurataan.

Kehittämissuunnitelman laatiminen on prosessi

Perusteellisesti ja tilakohtaisesti laadittu kehittämissuunnitelma ei tule valmiiksi yhdellä kertaa. Tilasta ja tilanteesta riippuen prosessi vie yleensä kuukauden tai enemmän. Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa käymme tilalla yleensä 2-3 kertaa ja lisäksi yrittäjät käyvät toimistollamme tarpeen mukaan.

Kehittämissuunnitelmassa mietitään isoja asioita tilan tulevaisuuden kannalta ja näiden asioiden kanssa ei ole syytä pitää kiirettä. Kuitenkin heti alussa käydään läpi projektin alustava aikataulu, koska aikataulu antaa aina selkeän päämäärän ja kehyksen, jossa toimitaan.

Neuvoja ei tee kehittämissuunnitelmaa

On erittäin tärkeää ymmärtää, miksi ja ketä varten kehittämissuunnitelma tehdään se tehdään. Keskiössä ovat maatila (yritys) ja sen viljelijät (yrittäjät). On aivan olennaista, että yrittäjät kertovat omia tavoitteitaan, näkemyksiään ja tulevaisuuden suunnitelmiaan. Neuvoja tai asiantuntija on kuuntelijan ja kirjaajan roolissa, mutta myös tärkeänä sparraajana ja vaihtoehtojen esittäjänä. Neuvoja ei voi asettaa tilalle tavoitteita tai tulevaisuuden suunnitelmia. Jokainen yrittäjä määrittelee ne itse.

Neuvoja tai asiantuntija ei siis tee maatilan kehittämissuunnitelmaa. Sen tekevät yrittäjä/yrittäjät. Ulkopuolinen asiantuntija tuo keskusteluun uusia näkökulmia ja on sopivasti kyseenalaistajana ja haastajana.  Haluamme olla tiloilla sparraajia, emme neuvojia, jotka tietävät miten asiat pitäisi tehdä. Meillä on vuosien kokemus maatilojen tuotannon-,  talouden- ja johtamisen osa-alueista ja tätä osaamistamme tuomme jokaiselle asiakkaallemme.

Nyt kannattaa aloittaa kehittämistyö

Yrityksen, myös maatilan, tärkeimpiä töitä ovat oman liiketoiminnan jatkuva analysointi ja kehittäminen. Jokainen yritys tarvitsee selkeän vision ja onnistuneen strategian, jolla toivottu visio saavutetaan. Kehittämissuunnitelmaa tehdessä pohditaan juuri näitä asioita. Toiminnan kehittäminen ja tulevaisuuden suunnitelmat eivät tule koskaan valmiiksi, mutta niiden määrittäminen ohjaa kaiken toiminnan kohti tavoitetilannetta. Tällainen suunnitelmallisuus tuo väistämättä onnistumisia ja parantaa maatilan kilpailukykyä.

Neuvo-palvelun avulla kehittämissuunnitelman tekeminen on maatiloille erittäin helppoa ja halpaa. Suunnitelman tekeminen vaatii yrittäjiltä vain aikaa ja ajatustyötä. Neuvoja hoitaa kirjallisen työn laskelmineen ja byrokratian neuvontakorvauksen osalta. Tilat maksavat neuvonnasta vain arvonlisäveron osuuden, joka on täysimääräisesti vähennyskelpoinen verotuksessa. Maatilin kanssa kehittämissuunnitelman tekeminen on joustavaa ja aina lähdetään liikkeelle tilan tarpeista ja aikataulusta. Nyt kannattaa ottaa yhteyttä, niin sovitaan aikataulusta loppuvuodelle ja ensi vuodelle.

 

Aukusti Pieviläinen
talousasiantuntija
p 0400  907275