Kevään päätukihaku on alkanut

Kevään päätukihaku on alkanut lohkomuutosten tekemisellä 3.4 . Tukihaku jatkuu 15.6. saakka.

Päätukihaku on kaksivaiheinen

Ensimmäisessä vaiheessa voidaan tehdä peruslohkomuutoksia ja kasvulohkotietoja. Lohkomuutokset kannattaa tehdä huhtikuun loppuun mennessä, jotta lopulliset peruslohkot ovat käytettävissä tukien hakemista varten. Peruslohkomuutoksia ovat lohkojen yhdistäminen ja jako sekä uusien lohkojen luonti. Lohkomuutosten jälkeen lohkoille voi ilmoittaa kasvit.

Toisessa vaiheessa hakemuksen pääse lähettämään Vipu-palvelun sähköisessä asioinnissa. Vipu-palvelun sähköinen asiointi aukeaa toukokuun alkupuolella, jolloin käytettävissä ovat myös Vipuneuvojan tarkisteet. Tukien hakuaika päättyy 15.6.2017. Erillisiä kylvöalamuutoksia ei tänäkään vuonna tehdä.

Hakuopas avuksi

Uusi viljelijätukien hakuopas on julkaistu Mavin nettisivuilla osoitteessa www.mavi.fi/hakuopas. Hakuopas koostuu tuenhakijan perusoppaasta ja tukioppaasta. Perusoppaassa  on yleisiä tietoja tukihausta.  Tukioppaassa kerrotaan viljelijätukien yksityiskohtaiset ehdot. Ne kannattaa käydä ajatuksen kanssa läpi. Hakuoppaan liitteissä on lisäksi hyödyllistä tietoa esimerkiksi hallinnan siirroista, tukitasoista ja kasvilajeista.

Tukihaku kannattaa tehdä huolellisesti

Tukiehtojen kertaamiseen ja tukihakemuksen täyttämiseen kannattaa keskittyä huolellisesti. Vipu-palvelun sähköinen asiointi ohjaa tukien hakemista ja ennen lähettämistä voi hakemusta ”tarkastaa” Vipuneuvojan tarkisteilla. Suuri osa viljelijöitä käyttää tukihaussa apuna eu-avustajaa tai neuvojaa. Tämä on todella järkevää, koska heillä on viimeisin tieto tukiehdoista ja hakemuksen kiemuroista. Suurimmalla osalla neuvojista on myös hyvä vastuuvakuutus, joka antaa viljelijälle todellista turvaa mahdollisten virheiden varalta.