Maatilat voivat hakea valtiontakausta tilapäisiin maksuvalmiusongelmiin

Maatilat voivat hakea 1.12.2016-31.1.2017 ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilan maksuvalmiutta. Takausta voidaan myöntää esimerkiksi lainalle, jolla maksetaan pois kalliita eläinluottoja tai maatalouskoneiden osamaksueriä. Takauspäätökset tehdään ELY-keskuksissa helmi-maaliskuussa 2017.

Valtiontakauksen ehdot

Takausta voidaan myöntää tiloille, joilla maatalouden myyntitulojen ja tukien kahden edellisen vuoden keskiarvo on vähintään 100 000 euroa. Maatilalla on oltava myös edellytykset jatkuvaan kannattavaan maatalouden tuotantoon.

Takauksen ja lainan määrät

Lainalle voi saada takausta enintään 70 prosenttia lainan määrästä ja enintään 77 000 euroa. Lainaa voidaan myöntää 30 000-110 000 euroa tilaa kohden. Tilakohtainen lainan enimmäismäärä voi olla enintään 30 prosenttia edeltävien vuosien maatalouden myyntitulojen ja tukien yhteenlasketusta keskiarvosta em. rajojen puitteissa.

Laina-aika ja takauksen kulut

Laina-aika on pisimmillään seitsemän vuotta, josta luotonantaja (pankki) voi myöntää lyhennysvapaata enintään kaksi vuotta. Lainan takauksesta perittävä takausmaksu on vastaava kuin maatalouden investointeihin myönnettävissä valtiontakauksissa.

Takauksen hakeminen ja hakemuksen liitteet

Takausta haetaan lomakkeella 491. Lomake julkaistaan joulukuun alussa osoitteessa www.suomi.fi/lomakkeet

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan muun muassa maatilan maksukykylaskelma, verotietoja ja lainatietoja. Tarvittavat liitteet on listattu hakulomakkeelle. Lomakkeella on oma kohtansa myös pankin luottolupaukselle. Luottolupaus pitää olla pankista ennen hakemuksen jättämistä.

Muuta huomioitavaa

Haettaessa valtiontakausta tilapäisiin maksuvalmiusongelmiin, on syytä erityisesti huomioida seuraavat asiat:

  • Takauksen myöntämisen ehtona on, että hakijan maatalouden tuotantotoiminnalla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Laina on tarkoitettu tilapäisiin maksuvalmiusongelmiin
  • Takaukselle ei vaadita vastavakuutta
  • Takauksen myöntämiseen ei ole yrittäjätulon alarajaa
  • Kyseessä on luottolaitoksen pankkilaina, ei korkotuettu laina. Eli pankki määrittää lainan koron omilla menetelmillään
  • Luottolaitos vaatinee vakuudet omalle 30 prosentin osuudelle
  • Hakemuksen tekemiseen on varattava reilusti aikaa, me autamme mielellään

Lisätietoja ja lähteet:

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/Valtiontakaus-maksuvaikeuksissa-oleville-tiloille.aspx

http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/maatilojen-maksuvalmiusongelmiin-valtiontakausta.aspx

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/