Maatili tarjoaa jatkossa myös Neuvo 2020 -palvelua

Esitekuva

Maatilin asiantuntijat Heidi Jaukkuri, Juho Pikkarainen ja Aukusti Pieviläinen on valittu Neuvo 2020- järjestelmään neuvojiksi. Tarjoamme osaamistamme uudessa Maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonta -osioissa. Näillä näkymin palvelu on maatilojen käytettävissä syksyllä.

Nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonnan sisältö

Nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonnassa neuvoja tekee maatilalla perusteellisen tilannearvion toiminnasta ja sen kannattavuudesta. Neuvojan kanssa etsitään tilan kehittämiskohteet ja selvitetään erilaisia vaihtoehtoja maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Suunnitelmien pohjalta tilalle laaditaan kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat.

Kokonaisvaltaisen kartoituksen lisäksi tai sijaan palvelua voidaan käyttää johonkin kohdennettuun asiaan. Palvelua voi hyödyntää esimerkiksi eri investointivaihtoehtojen kartoittamiseen, maksuvalmiuden suunnitteluun ja nykyisen tuotannon kannattavuuden parantamiseen. Lisäksi palvelua voi käyttää apuna yhtiöittämisen suunnittelussa ja maatilan markkinoinnin kehittämisessä.

Sujuvaa neuvontaa talousasioissa

Olemme tehneet maatilojen tuotantoon ja talouteen liittyvää neuvontaa jo vuosia. Pääasiassa olemme keskittyneet maatilojen investointien suunnitteluun, tuotantosuunnan muutosten suunnitteluun sekä nykyisen tuotannon kehittämisen suunnitteluun. Lisäksi olemme auttaneet useita maksuvalmiusvaikeuksissa olevia maatiloja talouden suunnittelussa ja maksuvalmiuden parantamisessa.

Teemme töitä joustavasti ja tartumme toimeen ripeästi.  Ota yhteyttä, niin sovitaan Neuvo 2020- palvelusta!

Lue lisää Neuvo 2020-järjestelmästä