Maatilojen kirjanpito ja verosuunnittelu

Maatiloilla kirjanpitoa tehdään monella tavalla. Jotkut kirjaavat kuitteja säännöllisesti kuukausittain ja toiset taas kirjaavat koko vuoden kuitit yhtenä rysäyksenä tammi-, helmikuussa. Tapoja on yhtä monta kuin on tilojakin. Maatilojen kirjanpitoon ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa, mutta muutamia näkökulmia ja vinkkejä on hyvä pohtia.

Kirjanpitäjä

Kirjanpidon tekeminen ja tilan talouden ymmärtäminen ovat hienoja taitoja. Maatilan kirjanpidon voi tehdä yrittäjä itse tai ulkopuolinen asiantuntija. Jos päätyy ulkoistamaan kirjanpidon, kannattaa kirjanpitäjäksi valita sellainen henkilö, joka ymmärtää maatalouden tuotannon ja verotuksen. Tilitoimistoja ja kirjanpitäjiä on paljon, mutta maataloutta ymmärtäviä kirjanpitäjiä ei ole joka paikassa. Riittävän laaja tilikartta, hyvät selitteen ja määrä-kentän käyttö tuovat pääkirjalle runsaasti hyödynnettävää informaatiota.

Ajantasainen kirjanpito

Maatilan talouden hallinta lähtee ajantasaisesta kirjanpidosta. Jos kirjanpito on ajan tasalla, talouden seuranta on ajan tasalla. Kun kirjanpitoa tehdään säännöllisesti, on yrittäjällä jatkuvasti oikea kuva liikevaihdon kehittymisestä ja tilan kustannusrakenteesta. Tulojen ja menojen seuraaminen sekä tulevaisuuden ennakointi on helppoa. Vähitellen kirjatut kuitit tasaavat työmäärää ja vähentävät huomattavasti stressiä verrattuna siihen, että koko vuoden kuitit kirjataan yhdellä kertaa.

Tilinpäätös ja verosuunnittelu

Kun kirjanpito on ajan tasalla, verosuunnittelua voidaan tehdä pitkin vuotta. Huolellisesti tehty välitilinpäätös antaa todella tarkan ennusteen maatilan tuloksesta. Tulosennusteen perusteella saadaan selville verojen määrä ja myös arvonlisäveron palautus/-takaisinmaksu. Välitilinpäätöstä tehtäessä on tiedettävä mm. tukimaksatusten aikataulu, tilan valinnat ympäristösitoumuksessa, tukitasot, tuotannon vaihe ja monta muuta asiaa. Jos näistä ei olla perillä, välitilinpäätöksen hyödyt jäävät vähäisiksi.

Välitilinpäätöksen avulla kuluvan vuoden verosuunnitteluun on käytettävissä monia keinoja. Jos maatilan tulos ja verosuunnittelu tehdään vasta tilinpäätöksen yhteydessä, keinot ovat huomattavasti rajallisemmat.

Tilinpäätöksen yhteydessä verosuunnittelussa ollaan aina kyseisen vuoden äärellä.  Samalla on kuitenkin osattava ennakoida tulevia vuosia ja nähdä kyseisen vuoden verotuksen vaikutus tuleville vuosille. Jokainen osaa täyttää kakkoslomakkeen ja tehdä verojen optimointia yksittäiselle vuodelle, mutta ammattilainen näkee ja ymmärtävää verosuunnittelun usealle vuodelle eteenpäin. Muutamina vuosina tehdyt väärät ratkaisut saattavat tulla tulevaisuudessa todella kalliiksi.

Aukusti Pieviläinen, talousasiantuntija