Maksuvalmiuslaskelma eli likwi-laskelma

Maksuvalmiuslaskelmasta käytetään puhekielessä usein sanaa likwi-laskelma. Laskelma kertoo yrityksen maksuvalmiudesta eli kyvystä hoitaa kaikki maksut ajallaan. Se on tarpeen tehdä aina, kun suunnitellaan investointeja tai kun tuotannossa tai hintasuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Laskelma pitkälle aikavälille

Maksuvalmiuslaskelma tehdään yleensä pitkälle aikavälille, 6-10 vuotta, joten se on yrittäjälle strategisen suunnittelun apuväline. Maksuvalmiuslaskelma kertoo vuositasolla tilan maksuvalmiudesta. Se on keskeinen työkalu yritystoiminnan kehityksen ennakoinnissa, koska laskelman teon yhteydessä ennakoidaan myös yrityksen kannattavuutta, verotusta ja tunnuslukuja.

Maksuvalmiuslaskelma ei kerro tulojen ja menojen ajoittumista vuoden sisällä. Sen vuoksi kuukausitason kassabudjetti on tärkeä tehdä vuosittain tukemaan pitkän aikavälin suunnitelmia.

Maksuvalmiuslaskelman hyödyt

Maksuvalmiuslaskelmasta saa suurimman hyödyn, kun sitä seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Sopiva päivitysväli on 1-3 vuotta. Suunnitelmien avulla omaan toimintaa löytyy ”juoni” eli koko ajan tiedetään mitä tehdään, milloin tehdään ja miksi tehdään. Toiminta on systemaattista ja tavoitteellista, kaikki maksut saadaan hoidettua ajallaan, muutostilanteisiin reagoidaan nopeasti ja luottamus pankkiin on kunnossa. Kun laskelmat tekee asiantuntija, tulee toimintaan ulkopuolista näkemystä ja ”sparrausta”.