Neuvo 2020 -palvelu laajenee

Navetta

Neuvo 2020 -palvelu on laajentumassa. Uusi neuvontaosio on suunnattu maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Tällä hetkellä Mavi käsittelee tarjouksia neuvojien valitsemiseksi uuteen Neuvo 2020 -järjestelmään.

Uuden neuvontaosion sisältö

Uusi neuvontaosio on nimeltään Maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonta. Palvelua kannattaa käyttää jokaisen maatilan, mutta erityisesti tästä hyötyvät taloudellisissa vaikeuksissa olevat ja velkaiset maatilat.

Nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonnassa neuvoja tekee maatilalla perusteellisen tilannearvion toiminnasta ja sen kannattavuudesta. Neuvojan kanssa etsitään tilan kehittämiskohteet ja selvitetään erilaisia vaihtoehtoja maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Suunnitelmien pohjalta tilalle laaditaan esimerkiksi kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat.

Kokonaisvaltaisen kartoituksen lisäksi tai sen sijaan palvelua voidaan käyttää johonkin kohdennettuun asiaan. Palvelua voi hyödyntää esimerkiksi eri investointivaihtoehtojen kartoittamiseen, maksuvalmiuden suunnitteluun ja nykyisen tuotannon kannattavuuden parantamiseen. Lisäksi palvelua voi käyttää apuna yhtiöittämisen suunnittelussa ja markkinoinnin kehittämisessä.

Neuvo 2020 -palvelua tulee tarjoamaan useat toimijat

Mavi valitsee uuden osion palveluntuottajat (neuvojat, asiantuntijat, konsultit) kesän aikana. Tämän jälkeen on tiedossa kaikki palvelua tuottavat organisaatiot ja neuvojat. Hyvin todennäköisesti Neuvo 2020- palvelun uuden neuvontaosion tuottajiksi tulee neuvontajärjestöjä ja useita yksityisiä toimijoita. Koko Suomessa tullee olemaan tarjolla hyviä vaihtoehtoja neuvontajärjestöjen ja yksityisten toimijoiden välillä. Valinnanvapaus nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonnan osalta tulee olemaan aitoa suurella osalla maatiloja ympäri Suomea.

Uusi neuvontaosio maatilojen käyttöön syksyyn mennessä

Mavin ilmoittaman aikataulun mukaan uusi neuvontaosio on maatilojen käytettävissä syksyyn mennessä. Kesän aikana Mavi valitsee palveluntuottajat (neuvojat), järjestää koulutuksen ja tekee heidän kanssaan sopimukset neuvontapalvelun toteuttamisesta. Kun Mavin hyväksytyt toimijat ovat tiedossa, jokainen palvelun tuottaja voi markkinoida palvelua suoraan maatiloille.

Uusi neuvontaosio on maatiloille yhtä yksinkertainen kuin nykyiset osiot. Tilan osalta maksettavaksi jää ainoastaan arvonlisäveron osuus neuvonnan kustannuksista. Neuvoja hoitaa korvauksen hakemisen suoraan ELY-keskuksesta.

Aukusti Pieviläinen, Maatili Oy

Haluatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!