Onko maanäytteet ajantasalla?

Uusi vil­ja­vuus­tut­ki­mus on teh­tä­vä, kun edel­li­ses­tä ana­lyy­sis­tä on ku­lu­nut 5 vuot­ta. Uu­den vil­ja­vuus­tut­ki­muk­sen tu­lok­sen on ol­ta­va käy­tet­tä­vis­sä en­nen seu­raa­vaa lan­noi­tus­ker­taa. Viljavuustutkimusta varten on otettava maanäytteet peruslohkoittain Viljavuustutkimus peruslohkoittain Maanäytteet on otettava­ siten, että yli 0,5 ha peruslohkolta on otet­ta­va vä­hin­tään 1 näy­te. Jos pe­rus­loh­ko on suu­rem­pi kuin 5 ha, on otet­ta­va 1 näy­te jo­kais­ta al­ka­vaa 5 ha koh­ti. Esimerkiksi 9 ha peruslohkolta on otettava 2 näytettä ja 11 ha peruslohkolta 3 näytettä. Alle 0,5 ha peruslohkoilla voi käyttää viereisen...

Maatili tarjoaa jatkossa myös Neuvo 2020 -palvelua

Maatilin asiantuntijat Heidi Jaukkuri, Juho Pikkarainen ja Aukusti Pieviläinen on valittu Neuvo 2020- järjestelmään neuvojiksi. Tarjoamme osaamistamme uudessa Maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonta -osioissa. Näillä näkymin palvelu on maatilojen käytettävissä syksyllä. Nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonnan sisältö Nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvonnassa neuvoja tekee maatilalla perusteellisen tilannearvion toiminnasta ja sen kannattavuudesta. Neuvojan kanssa etsitään tilan kehittämiskohteet ja selvitetään erilaisia vaihtoehtoja maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Suunnitelmien pohjalta tilalle laaditaan kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat. Kokonaisvaltaisen kartoituksen lisäksi tai sijaan palvelua voidaan käyttää johonkin kohdennettuun asiaan. Palvelua...

Kevään päätukihaku on alkanut

Kevään päätukihaku on alkanut lohkomuutosten tekemisellä 3.4 . Tukihaku jatkuu 15.6. saakka. Päätukihaku on kaksivaiheinen Ensimmäisessä vaiheessa voidaan tehdä peruslohkomuutoksia ja kasvulohkotietoja. Lohkomuutokset kannattaa tehdä huhtikuun loppuun mennessä, jotta lopulliset peruslohkot ovat käytettävissä tukien hakemista varten. Peruslohkomuutoksia ovat lohkojen yhdistäminen ja jako sekä uusien lohkojen luonti. Lohkomuutosten jälkeen lohkoille voi ilmoittaa kasvit. Toisessa vaiheessa hakemuksen pääse lähettämään Vipu-palvelun sähköisessä asioinnissa. Vipu-palvelun sähköinen asiointi aukeaa toukokuun alkupuolella, jolloin käytettävissä ovat myös Vipuneuvojan tarkisteet. Tukien hakuaika päättyy 15.6.2017. Erillisiä kylvöalamuutoksia ei...