Säilörehun teko lähestyy

Lämmin sää on jouduttanut nurmien kehitystä Ylä-Savossa. 1. sadon D-arvoennustetta voi laskea esimerkiksi laskurilla, joka löytyy osoitteesta http://www.karpe.fi/darvoennuste.php.

D-arvoennuste Vieremälle

Vieremän Kaarakkalaan laskuri ilmoittaa 2.6.2016 D-arvon 717 g/kg ka ja laskunopeus 5 vrk:n aikana on 7,4 g/vrk. Tämän ennusteen perusteella D-arvo 9.6.2016 olisi 687,4 g/kg ka.

Laskuri arvio nurmen 1. sadon sulavuuden kehitystä lämpösumman ja sijaintitietojen perusteella. Tila- ja lohkokohtainen tarkastelu sekä korjuuaikanäytteiden ottaminen auttavat D-arvotavoitteen saavuttamisessa tilatasolla. Lisäksi lämpösumman kertyminen on yksi merkittävä tekijä D-arvon kehittymisen kannalta.

Darvo

Kuvan lähde: http://www.karpe.fi/darvoennuste.php (viitattu 3.6.2016)

Ota korjuuaikanäytteet

Nyt kannattaa viimeistään ottaa omilta lohkoilta korjuuaikanäytteitä ja verrata tuloksia esimerkiksi havaintoasemien tuloksiin ja eri laskureiden antamiin tuloksiin. Tällä tavalla oman tilan optimaalinen korjuuajankohta löytyy ja omien nurmien D-arvon kehittymistä voi arvioida tarkemmin.