Väliaikainen kansallinen lisätuki on haettavissa

DSC_0299

Väliaikainen kansallinen lisätuki on nyt haettavissa. Tuki haetaan ja maksetaan kertaluonteisesti vain tukivuodelta 2015.

Kuka on oikeutettu lisätukeen

Tarkat tukiehdot on kerrottu väliaikaisen lisätuen hakuohjeessa. Pelkistetysti voi todeta, että jos tilalla on ollut pitkäaikaista lainaa vuoden 2014 lopussa yli 100 000 euroa, niin yksi kriteeri täyttyy. Lisäksi vuoden 2014 lopun lainamäärää verrataan vuosien 2012—2014 maa- ja puutarhataloustuotannon arvonlisäverottomien myyntitulojen ja hakijan vastaavana aikana saamien maataloustukien yhteenlasketun määrän keskiarvoon. Tämän luvun on oltava vähintään yksi eli lainaa on ollut vähintään yhtä paljon, kuin maatalouden liikevaihdon keskiarvo vuosilta 2012—2014.

Tuen korotuksen myöntäminen

Tukea voidaan maksaa korotettuna, jos tilalla on tehty maa- ja puutarhatalouden tuotannossa käytettäviin rakennuksiin ja rakennelmiin kohdistuvia hankinta- ja perusparannustoimenpiteitä vuosina 2010—2014. Korotusta laskettaessa huomioidaan tuotannossa käytettävien rakennusten ja rakennelmien hankinta- ja perusparannusmenojen yhteenlaskettu määrä, josta vähennetään vastaavana aikana saatujen investointitukien, luovutushintojen ja vakuutuskorvausten yhteismäärä. Tuen korotus myönnetään, jos investointikustannukset ovat yhteensä vähintään 50 000 euroa.

Tuen määrä ja maksaminen

Väliaikainen kriisituki on osa maatalouden kriisipakettia. Väliaikaiseen kansalliseen lisätukeen on varattu enintään 15 miljoonaa euroa. Tuen määrä lasketaan osuutena hakijan tukeen oikeuttavan vieraanpääoman määrästä ja korotus maksetaan osuutena tukeen oikeuttavien hankinta- ja perusparannusmenojen määrästä. Väliaikainen lisätuki on de minimis –tuki ja näitä de minimis –tukia voidaan myöntää yritystä kohti kolmen verovuoden aikana korkeintaan 15 000 euroa maataloustuotteiden tuotannon alalla.

Pienin maksettava tuen määrä hakijaa kohti on 100 euroa. Tuki maksetaan arviolta syksyllä 2016.

Väliaikaisen kansallisen lisätuen hakeminen

Tuen hakuaika päättyy 31.3.2016. Tukea haetaan lomakkeella 459 ja lomakkeen liitteeksi on täytettävä liitelaskelma. Hakulomake on jätettävä sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella tilan talouskeskus sijaitsee.

Autamme mielellään tukeen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä!

Lisätietoja tuen hakemiseen ja tukeen liittyen löytyy mm. osoitteista:

http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/velkaiset-maatilat-voivat-hakea-kriisitukea-maaliskuun-2016-loppuun-mennessa.aspx

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/mavi_mavi459/index.html