Välitilinpäätös maatilalla

Välitilinpäätös1

 

Maatilojen välitilinpäätös tehdään yleensä elokuun ja joulukuun välisenä aikana. Välitilinpäätös on tärkeä välivaihe maatilan verosuunnittelussa. Kun kirjanpito on ajan tasalla, välitilinpäätös ei vie paljon aikaa. Vaivaan nähden välitilinpäätöksestä saatu hyöty on merkittävä.

Välitilinpäätöksellä tarkka tulosennuste

Huolellisesti tehty välitilinpäätös antaa todella tarkan ennusteen maatilan tuloksesta. Tänä vuonna välitilinpäätöstä tehdessä on huomioitava erityisesti tukimaksatusten aikataulut ja tukitasot.
Tulosennusteen pohjalta voidaan pohtia vielä loppuvuoden toimenpiteitä ja vertailla erilaisten ratkaisujen vaikutuksia tilan talouteen ja verotukseen.

Välitilinpäätöksestä tietoja seuraavan vuoden budjettiin

Välitilinpäätöksestä saadaan arvio kuluvan vuoden verojen määrästä ja arvonlisäveron palautuksesta tai takaisinmaksusta. Kun välitilinpäätöksen jälkeen tehdään seuraavan vuoden kassabudjettia, mahdolliset jälkiverot ja arvonlisäverot saadaan budjetoitua oikean suuruisina oikeaan ajankohtaan.