Viisi vinkkiä maatilan kassabudjetin laatimiseen

1 Aloita budjetointi heti
Maatilan kassabudjetti kannattaa laatia heti. Jos sinulla on budjetti päässä, niin siirrä se paperille tai Excel-taulukkoon. Budjettia ei tarvitse tehdä aina kalenterivuodelle. Jos aloitat budjetoinnin vuoden lopulla, voit tehdä sen vuodeksi eteenpäin tai seuraavaan vuoden loppuun asti.

2 Riittävän yksinkertainen budjettipohja
Kannattaa tehdä riittävän yksinkertainen budjettipohja. Kätevää on tehdä budjetointia excel-taulukossa, koska sitä on helppo seurata ja päivittää. Kuukausitason kassabudjetti on tällä hetkellä täysin perusteltu, koska monilla tiloilla kassavarat ovat vähäiset ja tarkat suunnitelmat tarpeen.

3 Eri pankkitilit käyttöön
Ota käyttöön eri pankkitilit maatalouteen ja yksityistalouteen. Maatalouden pankkitiliä käytät vain maatalouden rahaliikenteeseen. Maatalouden tilitä voit maksaa itsellesi ”palkan” esimerkiksi kerran kuukaudessa. Tällä tavoin tiedät, paljonko yksityistalouteen voi käyttää rahaa ja paljonko siihen oikeasti kuluu rahaa. Maatalouden tilillä pitäisi olla koko ajan riittävä kassapuskuri yllättävien menojen varalta.

4 Tulot ja menot
Erittele budjettiin keskeiset tulo- ja menoerät. Erittely helpottaa budjetin laatimista ja seuraamista. Erittelyyn vaikuttaa tilan tuotantosuunta, maksuvalmius ja haluttu tarkkuus. Tuloeriä ovat esimerkiksi maidon myynti, viljan myynti, urakointi, eläintenmyynti ja tuet. Erittele menoista ainakin ostorehut, polttoaineet, lannoitteet, koneiden korjaus ja kunnossapito, urakointipalvelut, palkkakustannukset ja yksityistalouden menot.

5 Huomioi kaikki rahavirrat ja niiden ajoittuminen
Muista huomioida myös arvonlisäveron maksu/palautus, ennakkoverot ja jälkiverot, lainojen nostot, lainojen lyhennykset ja korot, investoinnit sekä muut tulo-/menoerät. Kuukausitason kassabudjetti on erittäin hyvä työkalu, kun siihen huomioidaan kaikki rahavirrat ja niiden ajoittuminen. Budjettia tehdessä pitää osata laskea tulevat tukimaksatukset ajantasaisimman tiedon mukaan.

Aukusti Pieviläinen, talousasiantuntija