Viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma

Viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma on palautettava kuntaan viimeistään 2.5.2016.

Ympäristökorvauksen toimenpide

Viljelykiertosuunnitelman tekeminen ja palauttaminen kuntaan vaaditaan kaikilta ympäristökorvaukseen sitoutuneilta tiloilta. Suunnitelma täytyy palauttaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 2.5.2016.

Viljelykiertosuunnitelman laadinta

Suunnitelman voi laatia esimerkiksi viljelysuunnitteluohjelmalla tai Mavin lomakkeella 466. Suunnitelma laaditaan siten, että kasvukausi 2015 on suunnitelman ensimmäinen ja kasvukausi 2019 viimeinen vuosi. Suunnitelmassa jokaiselle hallinnassa olevalle peruslohkolle laitetaan kasvilajit, joita aiotaan kunakin vuonna viljellä. Kasvulohkot eritellään suunnitelmaan.

Alla on kuva lomakkeesta 466.

viljelykiertosuunnitelma

Mihin viljelykiertosuunnitelma velvoittaa

Viljelykiertosuunnitelma ei ole sitova. Sitä voi muuttaa ja tarkentaa vuosittain. Viljelykiertosuunnitelmaa ei tarvitse tehdä niistä lohkoista, jotka ovat tulleet tilan hallintaan viime vuoden (2015) tukihaun jälkeen.