Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma (ent. elinkeinosuunnitelma) on maatilaa koskeva kehittämissuunnitelma, joka on oltava hakemuksen liitteenä, kun hakee nuoren viljelijän aloitustukea tai maatalouden investointitukea.

Liiketoimintasuunnitelman sisältö

Liiketoimintasuunnitelma laaditaan Ruokaviraston lomakkeelle 3430. Suunnitelma sisältää tuenhakijaa ja maatilan hallintaa koskevat tiedot, maatilan nykytilanteen tarkastelun, toiminnan kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehittämiseen liittyvät talouslaskelmat perusteluineen.

Onnistunut liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelmalla on entistä suurempi merkitys, kun ELY-keskus harkitsee tuen myöntämistä. Huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma laskelmineen antaa hyvät lähtökohdat ELY -keskuksen valintamenettelyyn. Me huolehdimme siitä, että elinkeinosuunnitelma on ammattitaidolla laadittu.

Mitä liiketoimintasuunnitelma maksaa

Liiketoimintasuunnitelman tekeminen perustuu kiinteään tuntilaskutukseen. Kun investointituki on myönnetty, liiketoimintasuunnitelmasta johtuvat kustannukset ovat tukikelpoisia.

Ota yhteyttä


Yhteystiedot

Juho Pikkarainen
0400 906231
juho.pikkarainen@maatili.fi

Heidi Jaukkuri
0400 906724
heidi.jaukkuri@maatili.fi