sänki

EU-tukineuvonta

Täytämme maatilojen EU-tukihakemuksia. Optimoimme tuet maatilayrityksen edun mukaisesti suunnittelemalla tuotantosuuntaan ja peltopinta-alaan nähden parhaiten sopivat pellonkäyttömuodot. Toimintamme on vastuuvakuutettua.

Tukiehtoihin liittyvä neuvonta

Tarjoamme EU-tukiin liittyvää tilakohtaista neuvontaa, jonka avulla varmistuu, että maatilan viljely on voimassaolevien tukiehtojen mukaista. Tukiehdot käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja korjataan mahdolliset puutteet. Ota yhteyttä


Yhteystiedot

Juho Pikkarainen
0400 906231
juho.pikkarainen@maatili.fi

Heidi Jaukkuri
0400 906724
heidi.jaukkuri@maatili.fi