Taloudenhallinta -palvelu maatiloille

Maatili tarjoaa vuodelle 2016 kattavan Taloudenhallinta– kokonaisuuden maatiloille. Tarjoamme tilalle oman talousasiantuntijan, joka tekee kirjanpidon, budjetoinnin, maksuvalmiuslaskelman, välitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen. Räätälöimme palvelun aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Miten päästään alkuun?

Aluksi selvitetään palvelun tarve. Kartoituksen pohjalta teemme tilakohtaisen, kilpailukykyisen tarjouksen. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen yhteistyö alkaa palaverilla, jossa perehdytään tilan tuotantoon ja taloudelliseen tilanteeseen. Samalla käymme yhdessä läpi tavoitteet ja tulevaisuuden suunnitelmat. Palaverissa tehdään sopimus Taloudenhallintapalvelusta.
Ensimmäisen palaverin yhteydessä/palaverin pohjalta laaditaan kassabudjetti-laskelma ja maksuvalmiuslaskelma.

Säännöllinen yhteydenpito

Talouden seuranta on jatkuvaa, kun kirjanpitoa tehdään tasaisesti ympäri vuoden. Kirjapidon yhteydessä budjetin seuranta ja päivittäminen on yksinkertaista ja kustannustehokasta. Kirjanpidosta ja budjetin toteumasta raportoidaan säännöllisesti suullisesti ja/tai kirjallisesti sopimuksen mukaan.
Säännöllinen yhteydenpito molempiin suuntiin on helppoa, kun on tiedossa kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee.

Suunnittelua ja seurantaa

Syksyllä tehdään välitilinpäätös, joka antaa paljon tietoa kuluvan vuoden ja seuraavan vuoden talouden suunnitteluun. Verosuunnittelun mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä, kun talouden suunnittelu ja seuranta ovat ajan tasalla ja välitilinpäätös tehdään hyvissä ajoin. Vuoden lopulla tehdään jo seuraavan vuoden kassabudjetti (marras- joulukuussa). Budjettia tehdessä huomioidaan mm. alv-maksu/palautus ja jälkiverot.

Tilinpäätös tehdään tilikauden päättymisen jälkeen. Samalla tehdään tarvittavat ilmoitukset ja hakemukset (2- ja 2c-lomake, kausiveroilmoitus, valmisteveronpalautus-hakemus, ym).
Tilinpäätöksen jälkeen päivitetään maksuvalmiuslaskelmaan toteutunut vuosi ja käydään läpi tulevien vuosien tavoitteet ja suunnitelmat.

 

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Aukusti Pieviläinen                                                         Juho Pikkarainen

p. 0400 907275                                                               p. 0400 906231

aukusti.pievilainen@maatili.fi                                     juho.pikkarainen@maatili.fi