Uusi maidontuottajien kriisituki eli maidontuotannon vähentämistuki

Heikon markkinatilanteen takia EU:n alueella otetaan käyttöön maidontuotannon vähentämistuki. Tuen tavoitteena on vähentää maidontuotantoa vapaaehtoisesti ja vaikuttaa sillä tavoin maitomarkkinoihin. EU:n tavoitteena on vähentää maidontuotantoa tämän tuen kautta noin 1,1 miljardia litraa.

Maidontuotannon vähentämistuen hakeminen

Tuen hakemisessa on kaksi vaihetta. Ensimmäinen vaihe on tällä tietoa 12.9.-21.9.2016. Tässä vaiheessa maidontuottaja ilmoittaa, kuinka paljon aikoo vähentää tuotantoaan kolmen kuukauden tukikauden (loka-joulukuu 2016) aikana verrattuna edellisen vuoden samaan ajanjaksoon.

Toisessa vaiheessa helmikuussa 2017 ilmoitetaan, kuinka paljon maidontuotanto todella väheni. Tämän perusteella vähentämistuki maksetaan tuottajalle. Tuotannon lopettaminen ei estä tuen hakemista, jos on toimittanut maitoa meijeriin vielä heinäkuussa 2016.

Tuen maksatuksen perusteet ja aikataulu

Vähimmillään tukea voi hakea 1500 kilon tuotannon vähentämiselle. Enimmillään tukea myönnetään puolelle edellisen vuoden vertailujakson maitomäärästä. Tuki maksetaan toteutuneen tuotannon vähentämisen perusteella tukihakemuksessa ilmoitettuun määrään asti. Eli syyskuussa ilmoitettava tuotannon vähentäminen on maksatuksen katto, vaikka tuotanto olisi vähentynyt ilmoitettua enemmän.

Alustavan arvion mukaan tukea maksetaan 14 €/100 maitokiloa kohden. Tuen määrä voi olla pienempi, jos tukea hakevia maitotiloja on paljon. Tuen maksatuksen aikataulusta tiedetään sen verran, että se on maksettava EU-jäsenmaissa syyskuun 2017 loppuun mennessä.

Lue lisää http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-n-maidontuotannon-vahentamistuen-ehdot-tarkentuivat