Ympäristökorvauksen syysilmoitus

Ympäristökorvauksen syysilmoitus sähköisesti Vipu-palvelussa 19. -30.10.2015

Vipu-palvelun sähköinen asiointi on auki 19. – 30. 10. välisenä aikana, jolloin ympäristökorvaukseen sitoutunut viljelijä voi jättää oman syysilmoituksensa. Syysilmoitus pitää tehdä, mikäli viljelijä on valinnut jonkun/jotkut seuraavista lohkokohtaisista toimenpiteistä: peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, lietelannan sijoittaminen tai ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen.

Ympäristökorvauksen ennakko maksetaan viljelijöille marraskuussa 2015. Syysilmoitusta vaativien lohkokohtaisten toimenpiteiden ennakot maksetaan samaan aikaan muun korvausennakon kanssa, mikäli viljelijä tekee ilmoituksen sähköisesti. Myös sellainen viljelijä, joka on jättänyt tukihakemuksen paperisena, voi täyttää syysilmoituksen sähköisesti. Alla on tarkemmin tietoa ja ohjeita syysilmoituksesta.

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

Ilmoita peruslohkokohtaisesti ala, joka jää kasvipeitteiseksi talven yli. Jos vain osa peruslohkosta on kyntämättä, ilmoita kasvipeitteiseksi alaksi vain ne peruslohkon hehtaarit, joita ei ole kynnetty. Pinta-alan lisäksi sinun tulee ilmoittaa kasvipeitemuoto eli onko kasvipeitteisyys aito vai kevytmuokattu. Kasvipeitteisyysala lasketaan vain sitoumuslohkoista, joita ovat ympäristökorvaukseen sitoutuneen viljelijän korvauskelpoiset lohkot. Sähköisessä ilmoittamisessa Vipu laskee automaattisesti kasvipeitteisyysprosentin. Kasvipeitteistä alaa tulee ilmoittaa vähintään 20 %, jotta lohkokohtaisen toimenpiteen ehto täyttyy. Muista kuitenkin ilmoittaa kaikki 20 %:n yli menevätkin kasvipeitteiset sitoumuslohkot, sillä tuen määrä hehtaaria kohden määräytyy kasvipeitteisyys- %:n mukaan. C-alueella tuki on minimivaatimuksella (20 %) 4 €/ha, seuraavalla portaalla (yli 40 %) 9 €/ha ja korkeimmalla portaalla (yli 60 %) 11 €/ha.

Kasvipeitteisiksi aloiksi lasketaan:
– monivuotiset nurmet, talven ylisäilytettävät yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi
– monivuotiset puutarhakasvit ja kumina
– viljan, öljykasvin, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan sekä härkäpavun, herneen ja lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen. Sänki hyväksytään kasvipeitteiseksi myös, mikäli se on syksyllä torjuttu kemiallisesti, mutta jätetään kyntämättä.
– kerääjäkasvialat, jos ne säilytetään seuraavaan kevääseen asti
– syyskylvöiset viljat, öljykasvit ja muut syyskylvöiset kasvit
– keväällä korjattava pellava ja hamppu
– Myös suojavyöhykkeet, monivuotiset ympäristönurmet, luonnonhoitopeltonurmet, viherlannoitusnurmet ja monimuotoisuuspellot sekä monivuotisten puutarhakasvien katetut alat täyttävät kasvipeitteisyysalaa, vaikka näiden alojen osalta ei korvausta maksetakaan.
– Samoin kesannoksi ilmoitettu ala, johon on kylvetty syysvilja, syysöljykasvi, muu syyskylvöinen kasvi tai nurmi, voidaan laskea kasvipeitteiseksi alaksi, mutta tällekään alalle ei makseta korvausta kyseiseltä vuodelta.

Kemiallisesti torjuttua kasvustoa, aiemmin mainittua sänkeä lukuun ottamatta, ei hyväksytä kasvipeitteiseksi alaksi.

Lietelannan sijoittaminen ja Ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen

Ilmoita näistä toimenpiteistä levittämäsi lantalaji/-lajit ja lannoitemäärä (m³/ha) peruslohkoittain. Ota huomioon, että vähennät vesistöjen varsilla olevien peruslohkojen levityspinta-alasta lohkolla olevien suojakaistojen alat. Ilmoita myös levityspäivämäärä/-päivämäärät. Lietelannan sijoittaminen – toimenpiteessä pitää ilmoittaa myös millaisella levityskalustolla olet lietettä sijoittanut. Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen – lohkokohtaisesta toimenpiteestä sinun pitää ilmoittaa myös levittämäsi lannan kuiva-ainepitoisuusprosentti.

Mikäli hakemuksen jälkeen aiot vielä levittää lantaa, ilmoita päivämääräksi arvioitu levityspäivämäärä. Jos tämä aiottu levitys ei toteudukaan, ilmoita siitä mahdollisimman pian kunnan maaseutuviranomaiselle. Alunperin lannan ja orgaanisen aineksen levitys pellolle on nitraattiasetuksessa kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mutta hallitus on kuitenkin  lisännyt 15.10.2015 lannan levityspoikkeuksen, jonka mukaan lantaa saa levittää vielä marraskuussa, mikäli poikkeukselliset sääolosuhteet ovat estäneet levityksen kasvukauden aikana. Marraskuussa tehdystä levityksestä täytyy tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.

Jos käyttämäsi lanta on vastaanotettua, sinun pitää toimittaa kunnan maaseutuviranomaiselle lannan luovutussopimus (lomake 465L) tai vastaava lannan luovuttajan kirjallinen ilmoitus tai rahtikirja, josta käy ilmi lannoitteen hankinta ja sen määrä.

 

Tekstiä on muokattu hallituksen 15.10.2015 hyväksymän nitraattiasetuksen muutoksen mukaiseksi lannan levityksen osalta.